AUTEURSRECHT OP FOTO'S.

1. Respecteer het auteursrecht op foto's.

2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gaan gebruiken.

3. Vertrouw niet op een mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruiken van  een foto.

4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.

5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen.

7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto..

8. Bewerk of verknip een foto zonder toestemming van de fotograaf.

9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hun toestemming voor gebruik.

10. Geef de fotograaf altijd een bewijs van publicatie.

11. Een foto is intellectueel eigendom van de maken. Daarom geldt het Intellectuele Eigendomsrecht (IE).

Bij het gebruiken of maken van een werk heb je vaak te maken met rechten van derden. Het auteursrecht kent bovendien uitzonderingen die niet hier opgenomen zijn. Voor meer informatie over de regels die ik aanhoud kijk op :

 

DuPho.

Piet Heinkade 181 K

1019 HC Amsterdam

Tel : 020-7884488

www.dupho.nl

Dupho is de beroepsorganisatie voor alle professionele fotografen en beeldmakers in Nederland. Dupho verbindt, inspireert, adviseert en vertegenwoordigt fotografen op juridische, zakelijke en creatief gebied.

STUDIO : HISKE VAN DER GRONDEN PHOTOGRAPHY | HISKEVANDERGRONDEN@GMAIL.COM | HISKEVANDERGRONDEN.COM | +31-6-55805219

© 2020 by Hiske van der Gronden